Vi har tre stora rum i an underjordslokal. I den första rummet har vi plats